Medilip s.r.o.: +420 723 583 343 | +420 733 516 067

TECHNIKY LIPOSUKCE

Suchá technika liposukce

Do tukové tkáně není vstřikován roztok, je třeba použít vyššího odsávacího tlaku a z toho důvodu může dojít k poškození tkáně, vzniku nerovností a většímu krvácení. Tato metoda liposukce se provádí v celkové narkóze, vyžaduje pooperační hospitalizaci a dlouhou dobu nošení kompresivního prádla (6 týdnů až 2 měsíce). Jedná se o překonanou metodu liposukce, která byla na většině pracovišť nahrazena technikami vlhkými.

Vlhké techniky liposukce

Do podkožní tukové tkáně je vstřikován roztok, který je směsí fyziologického roztoku, adrenalinu (způsobí stažení cév) a může obsahovat i anestetikum. Napuštění roztokem dovoluje snazší odsátí tuku a omezuje krevní ztráty.

Tyto techniky liposukce dělíme:

  • wet technika liposukce – objem použité tekutiny je obvykle menší než množství odsátého tuku
  • super wet technika liposukce – objem tekutiny je zhruba shodný s množstvím odsátého tuku
  • tumescentní technika liposukce – pojmenování vychází z latinského tumescere = otok, opuchlina. Vstřikovanou látkou vytvoříme uměle tuhý otok, krajina je zcela znecitlivěna a cévním stažením téměř bezkrevná. Množství napouštěné tekutiny bývá několikanásobně větší než objem odsávaného tuku. Touto metodou lze liposukci provádět ambulantně, velkou výhodou je, že pacienta můžeme během výkonu polohovat i postavit a zhodnotit tak výsledek. Jedná se o velmi šetrnou metodu, která omezuje klienta pouze minimálně a návrat k normálnímu životu trvá zhruba 2 až 3 dny.

Laserová liposukce

Využívá kanyly, ve které je zabudován laserový paprsek, tento opět zkapalní tukovou buňku a následně je tuk šetrně odsát. U malých oblastí se tuk většinou neodsává a očekává se, že dojde ke vstřebání. Přístroje využívající tuto metodu jsou Smart Lipo a CoolLipo.

smart_lipo2_ Coolipo3

Ultrazvuková liposukce – (ultrasonic – assistet liposuction)

Využívá k odsátí tuku speciální kanylu, která vysílá ultrazvukové vlny. Tyto vedou k porušení stěny tukové buňky, tuk se rozlije a odsávání je jednodušší. Negativní u této metody je možnost popálení kůže, pokud je v rukou nezkušeného operatéra. Tato metoda je často zaměňována s ultrazvukovou neinvazivní liposukcí, kdy sonda vysílající ultrazvukové vlny působí na tukové buňky bez porušení kůže. Množství takto odstraněného tuku , pokud se vůbec o odstranění tuku dá hovořit, je malé a výsledky dle sdělení řady klientů jsou neuspokojivé. Nejčastěji používané přístroje, se kterými se můžete setkat, jsou Ultrashape a Ultracontour.

Ultrashape-0001 ultracontour2acopy_big

Vibrační liposukce – ( power – assisted liposuction )

Tato technika využívá napojení liposukční kanyly na elektrický vibrátor, který kmitá kanylou dopředu a dozadu asi 1mm. Vhodné je využít tuto techniku u oblastí s vyšším množstvím vaziva, např. na zádech nebo bocích u mužů. Naše zkušenosti s touto technikou liposukce jsou spíše negativní, usnadňují sice práci operatérovi, zkracují dobu výkonu, ale naopak zhmožďují operovanou tkáň a při výkonu dochází k většímu krvácení. Tuto metodu z těchto důvodů nevyužíváme.

Jste vhodným adeptem na liposukci?

Ideálním kandidátem na liposukci jsou zdraví jedinci s dobrou elasticitou kůže a ohraničeným nahromaděním tuku v určité oblasti. Dolní věková hranice je 18let, horní věková hranice není omezena. Mnoho lidí si myslí, že liposukce je jedním ze způsobů, jak snížit svoji váhu, avšak není tomu tak. Po liposukci dochází pouze ke změně objemu.

Lipolýza není liposukce

Článek k tomuto tématu pojednávající o bezbolestné modelaci těla a jejích výsledcích ze serveru novinky.cz: Lipolýza není liposukce

Domluvte si osobní konzultaci zdarma.

Objednat se