Medilip s.r.o.: +420 723 583 343 | +420 733 516 067

Liposukce břicha, boků, stehen, liposukce podbradku

Liposukce břicha

patří k nejčastěji prováděným zákrokům u žen i u mužů. Pro operatére je tato oblast nejsložitější, důvodem je pevná fixace pupíku. Nahromadění tuku v horní části břicha je nutno odstranit šetrně, aby nedošlo k převisu kůže přes pupík. Dolní břicho lze liposukcí modelovat razantněji, pokud kůže této oblasti není příliš uvolněná.  Pooperační bolest u liposukce břicha bývá minimální a je popisována jako „ namožení „ svalů při cvičení.

V oblasti břicha může být i větší citlivost během zákroku liposukce a jejím důvodem je množství citlivých nervů vycházejících ze svalů přední stěny břišní.

Při tumescentní liposukci břicha přetrvává účinek anestetika po dobu asi 6 hodin a zhmoždění tkáně vzhledem k průměru použitých kanyl je minimální.
V prvních 24 hodinách odtéká použitá tumescentní tekutina kožními nářezy z těla ven. Po této době nastupuje fáze hojení, nejprve stádium otoku a poté stádium vazivové přestavby tukové tkáně. Hojení trvá zhruba 3měsíce. V pooperační péči doporučujeme masáže a válečkování odsáté oblasti.

Liposukce boků

U žen jde zpravidla o maximum vyklenutí tukové tkáně v oblasti pasu a vzadu pod linií podprsenky, zatímco u mužů je toto vyklenutí uloženo zpravidla těsně nad kyčlemi.

Výhoda metody tumescentní liposukce boků je bdělý stav klienta, kterého je možno polohovat podle potřeby a dosažitelnosti odsávané krajiny.  Pooperační otok a hojení po liposukci je prakticky shodné s oblastí břicha jako otoky se zatvrdlinami a citlivostí oblasti i po dobu několika měsíců.

Liposukce zevních stehen

Postavu podle způsobu ukládání podkožního tuku dělíme na typ jablko a hruška. U typu hruška dochází k hromadění tuku v oblasti zevních stehen, hýždí a vnitřních stehen.

Cílem liposukce v oblasti zevních stehen je dosažení co nejhladšího a nejpřirozenějšího tvaru a kontury postavy při odstranění nadbytečných tukových polštářů. Tím nejdůležitějším tedy není maximální odstranění tukové tkáně, které může mít za následek nepravidelnosti v této oblasti, ale její tvarování. Výhodou je zde opět místní anestézie s možností polohování klienta v průběhu výkonu.

Pooperační bolest je mírná až střední a je dobře zvládatelná analgetiky v tabletách. Hojení a otok y jsou stejného charakteru jako u ostatních partií.

Liposukce vnitřních stehen

Oblast vnitřních stehen je nejvyhledávanější oblastí ženami, které kromě toho, že si přejí zlepšit esteticky siluetu stehna, si stěžují na nepříjemné pocity, které vznikají třením tukových polštářů v oblasti vnitřních stehen. Liposukce vnitřních stehen, kde je přítomna jemná tuková tkáň s minimální přítomností vaziva, tak, že připomíná gelovou strukturu, vyžaduje rovněž použití mikrokanyl, aby nevznikly hluboké kožní nepravidelnosti. Pravidlem při provádění výkonu v oblasti vnitřních stehen je ponechání podkožního tuku v šířce kolem 1cm, aby se zabránilo vzniku vtažených jizev a nepravidelností.

Ženy, jejichž kůže je v oblasti vnitřních stehen hladká, mohou po liposukci očekávat vynikající výsledky. U starších klientek, kde je již kůže zvrásněná či s jizvami, musí počítat, stejně jako i u jiných oblastí, s tím, že i po liposukci zůstane povrch kůže nepříliš změněn, ale i zde, zejména v kalhotách bude estetický efekt velmi dobrý.

Liposukce paží

Liposukce paží přináší při ošetření mikrokanylami výborné výsledky. Ne každý je však vhodným kandidátem. Liposukce pomáhá pouze vytvarovat co do nejlepšího tvaru, neovlivní však tukové polštáře nad bicepsem a stejně tak nemůže ovlivnit svalstvo paže. Tumescentní  liposukcí lze rovněž úspěšně odstranit „visící“ kůži s tukovým polštářem, která je dobře patrná při upažení.

Pooperační bolest je minimální a dobře reaguje na analgetika v tabletách.

Liposukce podbradku

Odsávání oblasti podbradku se provádí otvory těsně pod lalůčky uší a těsně pod bradou. Za normální elasticity kůže jsou i zde výsledky velmi dobré. Pooperačně se používá komprese prádlem přichyceným na týlu a vrcholu hlavy. Bolestivost je minimální. Množství použité tumescentní tekutiny je vzhledem k velikosti odsávané oblasti také minimální a pooperační průběh velmi klidný.

Po všech zákrocích se používá speciální kompresivní prádlo šité na míru klienta, které musí výborně padnout. Kvalita provedení prádla je nezbytnou součástí výborného výsledku.

Domluvte si osobní konzultaci zdarma.

Objednat se