Medilip s.r.o.: +420 723 583 343 | +420 733 516 067

LIPOSUKCE

Tumescentní liposukce

je moderní metoda, kterou se odstraňuje nadbytečný tuk z problémových oblastí  v podkoží, odkud nejde odstranit dietou ani cvičením. Jedná se o metodu prováděnou v místním znecitlivění, která je velmi šetrná k okolním tkáním. V takto upravených partiích se tuk již nikdy znovu nevytvoří v původním množství a výsledek je tedy definitivní.

telo_zena-ptr

Principem tumescentní liposukce je napuštění odsávané tkáně fyziologickým roztokem obsahujícím anestetikum, který danou oblast zcela znecitliví, a dalšími látkami zabraňujícími krvácení a infekci. Po nasednutí anestesie se provede na kůži několik nářezů asi 4 mm a jimi se tuk při liposukci odsává pomocí kanyl (tenké trubičky max. 4 mm silné s otvory na konci) napojených na odsávací zařízení. Celý zákrok liposukce je bezbolestný. Klient je po celou dobu zákroku liposukce v bdělém stavu a v klidné psychické pohodě, může telefonovat, číst si nebo sledovat televizi.
Výhodou této metody liposukce je i možnost postavit pacienta v průběhu zákroku  a provést případné úpravy, které nejsou vleže zcela viditelné.

Při klasické liposukci v celkové anestézii (tuto metodu neprovádíme) se používají kanyly o průměru až 1 cm, které narušují  závěsný aparát kůže, způsobují velké krevní podlitiny a hojení je následně velmi zdlouhavé a bolestivé. To může způsobit podkožní zjizvení a výsledkem operace jsou pak viditelné nerovnosti a jizvy. Rovněž doba nošení kompresivního prádla je mnohem delší. Proto se od této metody již upouští a nástup tumescentní liposukce je ve světě obrovský.

Ideálními kandidáty pro provedení ambulantní liposukce tumescentní metodou jsou lidé, kteří nejsou obézní, ale mají pouze nadváhu 5-15 kg, jsou zdraví, nedrží žádné drastické diety a příležitostně cvičí. Věkové omezení pro zákrok liposukce není dáno, záleží pouze na zdravotním a fyzickém stavu klienta. U klientů (věkově cca od 55 let) je pochopitelné, že po odstranění tukové tkáně dojde ke zmenšení odsávané části, kůže se přihojí, ale pružnost kůže již nebude 100%.  S tím jsou ale klienti srozuměni a je to vzhledem k věku přirozené.

Před zákrokem liposukce

Při konzultaci, která je před zákrokem liposukce nutná, je klientovi předložen seznam léků, které by před výkonem neměl užívat. Některé léky je třeba vysadit již cca týden před zákrokem. Jedná se o léky, které zvyšují pohotovost ke krvácení, např. Ibuprofen, Brufen, Aspirin a léky obsahující Ginko Biloba.

V den zákroku liposukce by také klient neměl pít žádné nápoje obsahující kofein a neměl by kouřit.
V tento den by se měl klient také osprchovat a použít desinfekční mýdlo, protože po zákroku liposukce si 24 hodin nesmí sundat kompresní prádlo.

Je dobré si předem zajistit dostatečný počet savých plen. Z ranek po liposukci vytéká tumescentní tekutina (24hodin) a mohlo by tak dojít k znečištění matrace a povlečení.

Klient by se měl v den zákroku liposukce vyvarovat těžkých jídel, doporučují se jídla lehce stravitelná a ne velké množství. Je vhodné pít dostatek tekutin (až 2 l denně).

Klient by neměl po zákroku liposukce sám řídit motorové vozidlo, je vhodný doprovod druhé osoby.

Pooperační průběh

Po liposukci je klientovi oblečeno kompresní prádlo, které se nosí nepřetržitě 14 dnů. Prádlo by se nemělo sundávat prvních 24 hodin, aby v odsáté oblasti nevznikl hematom. Odkládá se pouze na nutnou osobní hygienu a WC.

Po zákroku liposukce ještě vytéká (asi 24 h) napuštěná tumescentní tekutina vpichy, kterými se odsával tuk z podkoží. Vpichy jsou přelepeny náplasťovými stehy a doporučuje se je ponechat na rankách 7 dní. Klient by si měl opatřit dostatečné množství savých podložek (plen), které zachytí vytékající tekutinu z ranek. Tyto pleny je také možné zakoupit u nás v centru Medilip.

Bolest po odeznění anestetika je minimální, většina klientů vystačí s běžnými analgetiky.
Druhý den po zákroku liposukce (podle rozsahu odsávané tkáně) by měl klient zůstat v klidu, ale není potřeba setrvávat na lůžku.

Díky metodě tumescentní liposukce se také snižuje riziko tvorby modřin, zkracuje se doba hojení a tím se minimalizuje doba, po kterou klient zůstane v pracovní neschopnosti. Návrat do práce je možný již třetí den po zákroku.

Tumescentní liposukce umožňuje při jednom zákroku odsát maximálně 3 litry tuku za současného tvarování postavy do ideálních tvarů.

Doporučujeme objednat si kompresivní prádlo ve dvou kusech ke zlepšení komfortu po operaci.

Pro každého odoperovaného klienta máme připravený malý DÁREK – přenosný kupón v hodnotě 2000 Kč na zákrok tumescentní liposukce!

Tento kupón může využít na další zákrok sám pro sebe nebo ho předat komukoli ze svého okolí, rodině, známým atd.

Pooperační medikace

Po každé tumescentní liposukci klademe velký důraz na kvalitní pooperační péči pomocí medikamentů.

Většina klientů po tumescentní liposukci má drobné komplikace v podobě modřin v operované oblasti. Po letech zkoušení řady preparátů u pacientů, kteří u nás liposukci prodělali, měly tyto jen minimální dopad na zlepšení hojení, omezení výskytu modřin a pouze výrazně zatěžovaly klientovu peněženku. V posledních letech se nám osvědčilo po každé liposukci podávat klientům lék přírodního původu.

Lék obsahuje 3 léčivé látky, které se svým účinkem vzájemně doplňují. Extrakt z Ruscus aculeatus svým mechanismem účinku obnovuje pružnost cévní stěny, zrychluje průtok krve v žilách a lymfatických cévách a zabraňuje tak městnání krve v cévách. Hesperidin-metylchalcon a kyselina askorbová mírní patologické změny cévní stěny, snižují zvýšenou propustnost a lomivost kapilár.

Tyto látky viditelně omezují výskyt modřin a otoků a urychlují hojení u všech oblastí po liposukci. Podávání této látky kombinujeme s léky působícími místně v podobě mastí, krémů, gelů nebo sprejů, které si sami klienti nanášejí na oblast po liposukci.

Nežádoucí účinky po liposukci

Prvních několik hodin až dnů se mohou vyskytnout lehké závratě při změně polohy těla (při vstávání či při odkládání kompresního prádla). Proto se doporučuje při prvním sundání kompresního prádla si lehnout a toto provádět vleže.

Po zákroku liposukce se mohou objevit otoky, zatuhnutí a kožní nerovnosti. Ve většině případů se však za určitou dobu vstřebají. Je dobré tato místa pravidelně masírovat. Pokud se tak nestane do 6 měsíců, je stav klienta posouzen lékařem a v případě oprávněné reklamace je provedena korekce zdarma.

Po zákroku liposukce by se klienti neměli vystavovat přímému slunci či se opalovat v soláriu. Mohlo by pak dojít ke zhnědnutí jizviček.

Odsáté části těla mohou být citlivější po dobu několika měsíců.
Tumescentní liposukce přináší objemový úbytek v operované oblasti, ale neřeší vady kůže jako je celulita a strie.
Nejdůležitější pro výsledek operace je realistické očekávání klienta a zkušenosti operatéra.

Konzultace

Konzultace prováděná před výkonem trvá zhruba 1 hodinu a je ZDARMA.

Konzultaci u nás provádí lékař – operatér, který klienty seznámí s metodou tumescentní liposukce, vysvětlí její výhody, možná rizika a omezení. V rámci této konzultace klient obdrží veškeré informační materiály.

Lékař s klientem vyplní informovaný souhlas s výkonem, zdravotní dotazník a zodpoví veškeré otázky týkající se zákroku i pooperační péče. Pokud se klient rozhodne zákrok podstoupit, je provedeno měření na kompresivní prádlo, vydaná žádanka na krevní testy a vybrán termín operace, jenž by měl být závazný. Pokud je blokován pevný termín, platí se záloha kč 5000,- (v hotovosti nebo převodem na účet). Tato záloha kryje náklady a je nevratná.

Domluvte si osobní konzultaci zdarma.

Objednat se