Medilip s.r.o.: +420 723 583 343 | +420 733 516 067

Linda Paříková

Jméno
Linda Paříková
Vzdělání
  • 1993-1997 Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Praha 5, Duškova7 – Všeobecná sestra

Pomaturitní studium

  • 2003-2004 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně – Pomaturitní specializační studium v oboru všeobecná sestra (anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče)

Praxe

  • 1997-2013 nemocnice na Homolce – Oddělení cévní intenzivní péče – všeobecná sestra specialistka
  • 2013-2016 rodičovská dovolená
  • 2016 Medilip dosud