Medilip s.r.o.: +420 723 583 343 | +420 733 516 067

TÝM – Medilip s.r.o.

Jméno
MUDr. Jaroslava Kačírková
Vzdělání
  • 1969-1975 FDL UK Praha, vysokoškolské studium
  • 1967-1969 KSZŠ v Praze, pomaturitní nástavbové studium, obor zdravotní sestra
  • 1964-1967 SVVŠ
Jméno
MUDr. Helena Singerová
plastická chirurgie
  • 1981 – 1987 Fakulta všeobecného lékařství UK, Hradec Králové
Jméno
Linda Paříková
zdravotní sestra
  • 2003-2004 Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně
  • 1993-1997 Střední zdravotnická škola a vyšší zdravotnická škola Praha